Ergoterapie, neboli léčba prací

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon "práce" a therapia "léčení". Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností.

Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity.
Ergoterapie podporuje maximálně možnou účast jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.K této podpoře využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.
Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Výběr činností, které se využívají jako terapeutický prostředek, musí odrážet tyto skutečnosti a musí se vztahovat k sociálním rolím, které osoba zastává nebo se od ní očekávají.

Cílem ergoterapie je

Podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplného zaměstnávání.
Pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních činností.
Umožnit osobě naplňovat její sociální role.
Napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity.
Posilovat udržení či obnovení kompetencí potřebných pro plánování a realizaci každodenních činností v interakci s prostředím.
Usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění.

Jak ergoterapeut pracuje

Analyzuje činnost klienta, hodnotí senzomotoriku a orientačně vyšetří kognitivní funkce ve vztahu k analýze běžných denních činností.
Vyhodnotí nácvik běžných denních činností pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta - např. příjem a příprava jídla, osobní hygiena, oblékání, přesuny, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravy.
Provede hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí.
Sestaví krátkodobý a dlouhodobý plán terapie na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností.
Aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii.
Ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností.
Doporučí kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat.
Poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta.
Zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí .
Podílí se na ergodiagnostickém vyšetření a předpracovní rehabilitaci – tzn.trénink tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod. a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění.

Foto: www.ovessence.com

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více