Jak jsou důchodci spokojeni s úrovní výdajů na důchody ve světě?

Kdyby existoval zaručený způsob, jak zajistit uspokojivý důchod, určitě by ho už někdo dávno objevil. Jak se však ukazuje, mezi představami seniorů o důchodě a realitou se vyskytuje nejspíš tolik různých variant, kolik je samotných seniorů. Pojďme se podívat, jak jsou na tom senioři ve vybraných zemích.

Zdraví a bohatí Australané
Australané se staví k období důchodu pozitivně a považují se za nejšťastnější důchodce ze všech zkoumaných zemí - spolu s Novým Zélandem, Brity a Američany. Ve světě patří mezi nejzdravější a nejaktivnější důchodce. Udržují společenský život, cestují a mají různé koníčky. Převážná část pracujících Australanů předpokládá stejnou, nebo dokonce lepší kvalitu života po odchodu do důchodu.

Kde jsou Novozélanďané? No na párty přece!
Šťastní, sebejistí a aktivní. Novozélanďané považují důchod za skvělé období života a bylo by fajn ho co nejvíce prodloužit. Jsou nejzdravější mezi všemi zeměmi. Nadšeně si užívají sportů, zahradničení, koníčků, rodiny, procházek a kultury. Řeknete si tedy, že musí být finančně zajištění. A přesto více než třetina seniorů uvedla, že výše jejich důchodu je nedostatečná. Tím si ale nenechávají narušit svůj životní styl. Většina uvedla, že kvalita jejich života se po odchodu do důchodu zlepšila, nebo zůstala stabilní.

V Kanadě se spoléhají sami na sebe a dobře si žijí
Kanaďané nemají danou věkovou hranici pro odchod do důchodu a penze od státu jsou dost nízké, proto se v otázce financování svých důchodů spoléhají na vlastní úspory a investice. Spořit začínají v relativně mladém věku, v podstatě si šetří po celou dobu svého aktivního výdělečného věku.
Většina uvádí, že životní úroveň odchodem do důchodu zůstala stejná, nebo se zlepšila. Zhoršenou kvalitu života uvádí pouhých 17% seniorů. Patří k technicky nejzdatnějším důchodcům na světě.

Belgičanům se vzdaluje odchod do důchodu
Belgii čeká reforma penzijního systému, která nejspíš povede ke zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu a tato představa se většině nelíbí. Vědí, že kvalitně zastávat své zaměstnání se dá i po dosažení 65 let věku, ale do důchodu by chtěli odcházet relativně brzy. Lidé mají k důchodu celkem pozitivní postoj, nicméně je i značný počet s pochmurnými myšlenkami, kdy očekávají v důchodu menší příjmy s porovnáním s tím, co v současnosti vydělávají. Polovina belgických důchodců říká, že jejich příjmy nestačí na pokrytí životních nákladů. Belgičané se totiž v otázce financování penzí silně spoléhají na stát a jen relativně málo si uvědomují individuální odpovědnost.

Nejistá budoucnost ve Francii
Francouzští senioři se potýkají s velkými finančními těžkostmi. Menší část seniorů považuje své příjmy za dostatečné a více než polovina z nich uvedla, že se jim po odchodu do důchodu zhoršila životní úroveň. Zvlášť u seniorek je tato situace nepříznivá. Pouze necelá jedna pětina pracujících ve Francii má představu, jaký budou mít důchod. A přesto, že mají Francouzi obavy o budoucnost důchodového systému, nijak zvlášť se na důchod nepřipravují.

Neveselá předpověď pro Německo
Většina důchodců v Německu je se svými příjmy spokojeno a jejich životní úroveň i kvalita života se vyvíjí srovnatelně s jinými evropskými zeměmi.  Avšak důchodci na východě uvádějí nižší důchodové příjmy a kvalita jejich života se po odchodu do důchodu zhoršila. Němci jsou přesvědčeni, že se chystají podstatné změny v oblasti důchodů a očekávají snížení své životní úrovně.

Smutná odměna za mnoho práce. To je Hongkong.
Kde lidé pracují víc než v Hongkongu? Málokde. Proto by se zde dala očekávat vysoká úroveň seniorů. Bohužel polovina z nich uvedla snížení životní úrovně v důchodu a 43 %, což je nejvyšší procento na světě uvedlo zhoršení kvality života. Méně než polovina považuje své příjmy za dostačující. Možná právě proto jsou zde postoje k důchodu tak smíšené. Nedostatek finančních prostředků má nepochybně vliv na nejméně pozitivní představy o důchodu ze všech zkoumaných zemí – po Španělech a Japoncích. Přesto si však najdou čas i prostředky, aby mohli provozovat sport a cvičení, kterému se věnuje 90 % z nich.

Japonců se bonusové roky netýkají
Co jsou bonusové roky? Období, které začíná odchodem do důchodu a pokračuje až do stáří. To v Japonsku nefunguje. Je zemí s nejstarším a nerychleji stárnoucím obyvatelstvem na světě. Japonci se cítí staří, oproti jiným zemím, ve velmi nízkém věku a to dovršením 56. narozenin. Odchod do důchodu nepociťují pracující lidé a důchodci nijak zvlášť pozitivně. 60 % seniorů trpí nedostatečnou výší důchodu, přesto udávají, že se kvalita jejich života po odchodu do důchodu zlepšila nebo zůstala stabilní. Situace japonských důchodců není optimální, přesto je stále lepší než těch, které důchod teprve čeká.

Nizozemce nerozhodí ani globální oteplování
Nizozemci se na odchod do důchodu a na bonusové roky dívají velmi pozitivně. Společně s Australany jsou nejoptimističtější na celém světě. Většina z nich očekává při odchodu do důchodu stabilní životní úroveň, někteří předpokládají zlepšení. Stejně jak se Nizozemci připravují díky globálnímu oteplování na zvyšování mořské hladiny, tak se připravují i na svůj odchod do důchodu. Většina dotazovaných uvedla, že si již začali šetřit na odchod do důchodu a že začali v průměrném věku 29 let.

Britové jsou nejbohatší důchodci na světě
Většina britských seniorů vlastní své domy a cítí se finančně zabezpečená. I když většina uvádí, že odchodem do důchodu se jejich příjmy snížily, mají po USA a Německu britští důchodci třetí nejvyšší čistou výši důchodu ze všech zkoumaných zemí. Britští penzisté jsou podstatně bohatší než jejich kontinentální evropští kolegové. Na odchod do důchodu se připravují průměrně ve věku 28 let.

Navždy mladí a pozitivní Američané
Američané věří, že stáří nezačíná dříve než kolem 80. roku věku. To však neznamená, že pracující touží zůstat v zaměstnání navěky. Za ideální věk odchodu do důchodu pokládají 56 let, stejně jako většina Evropanů. Američané mají spoustu věcí, na které se mohou v důchodu těšit. Drtivá většina seniorů v USA prohlásila, že kvalita jejich života je dobrá a dokonce více než 4 z 10 udává zlepšení kvality života po odchodu do důchodu. Jak stále pracující, tak i senioři, vidí důchod jako aktivní období svého života, plného cestování, sportů, koníčků, zahradničení a kutění. Američané se na úlohu vlády v poskytování penzí úplně nespoléhají a z toho důvodu plánují období svého důchodu nejpečlivěji ze všech zkoumaných zemí.

Italové stále spoléhají na stát
Italští důchodci se mají poměrně hůře než jejich protějšky v severní Evropě a přesto se nechtějí rozloučit se svým tradičním přístupem a postoji vůči důchodu a jako ostatní obyvatelé středomoří spoléhají téměř výhradně na stát. Jen málo z nich si uvědomuje zodpovědnost jednotlivce nebo zaměstnavatelů. Spolu se Španěly a Portugalci jsou nejnadšenějšími příznivci myšlenky společného penzijního systému Evropské unie. Silně se staví i proti zvyšování minimálního důchodového věku.

Portugalci to vidí černě
Peklo. To je pro Portugalce a mnoho pracujících odchod do důchodu.  Z důvodu nedostatku financí kvalita života klesá a lidé jen tak sedí a nic nedělají. Poměrně málo Portugalců jakéhokoliv věku je optimistických. Obzvlášť pro ženy jsou podmínky odchodu do důchodu ubohé. Téměř tři čtvrtiny hodnotí výši důchodu jako nedostatečnou a 20% z nich jako zcela nedostatečnou. Dvě třetiny ze všech důchodců uvádí pokles životní úrovně.

Singapurci se těší do pracovního důchodu
Singapurci více než kdekoli jinde podporují práci po odchodu do důchodu a proto není divu, že dvě třetiny důchodců a polovina z pracujících Singapurců jsou zastánci prodloužení minimálního věku odchodu do důchodu. Pozitivní postoje daleko převyšují nad negativními stanovisky mezi pracujícími lidmi i důchodci. Pracující ženy i ženy v důchodu jsou v otázce důchodu velmi optimistické.

Nezničitelný optimismus Španělů
Ve španělském temperamentu musí existovat něco, co udržuje optimismus lidí, i když je realita poněkud depresivní. Protože navzdory značnému strádání mezi důchodci a všeobecné úzkosti mezi pracujícími lidmi zůstávají Španělé pozoruhodně optimističtí, pokud jde o budoucnost. S financováním svých penzí spoléhají silně na vládu a převzít příliš velký podíl odpovědnosti za financování svých vlastních důchodů odmítají. Ví, že přepracování vládního penzijního plánu je nevyhnutelné a s tím očekávají nižší až nedostatečnou výši důchodu a přesto věří, že až odejdou do penze, kvalita jejich života ani životní úroveň se nijak nesníží.

Jaká je výše důchodů v různých krajích a kde se seniorům žije nejlépe u nás se dozvíte v příštím článku.

Zdroj: AXA Retirement Scope
Foto:www.americanhomepreservationists.org

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více