Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný počet let. Přesněji – získá potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Pokud chcete jít do důchodu už letos, musíte mít na kontě 33 odpracovaných roků. Respektive 30 bez náhradních dob pojištění – co přesně se myslí náhradní dobou pojištění, si povíme o pár odstavců níž. 

Zatímco bez potřebné doby pojištění nemá smysl na důchod pomýšlet, podmínku důchodového věku nutně dodržet nemusíte. Do důchodu můžete klidně odejít o pár let dřív. I u předčasného důchodu je nicméně potřeba trefit se do věkového limitu.
Konkrétně platí, že:
- kdo dosáhne řádného důchodového věku dřív než v 63 letech, může jít do předčasného důchodu tři roky předem
- kdo dosáhne řádného důchodového věku v 63 a více letech, může jít do předčasného důchodu pět let předem, nejdřív ale v 60 letech

Investovat a šetřit!
Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.
Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rozhoduje účast na sociálním pojištění
Jak už jsme psali výš, letos je pro přiznání předčasného důchodu potřeba získat třiatřicet let účasti na důchodovém pojištění, případně třicet let bez náhradních dob pojištění. Důchodové pojištění odvádí za zaměstnance v rámci sociálního pojištění zaměstnavatel, živnostníci a podnikatelé si ho hradí sami. Kromě let skutečně strávených v pracovním procesu se do potřebné doby pojištění počítají i náhradní doby pojištění. Jde o období, kdy jste sice nepracovali a neúčastnili se sociálního pojištění (nebo si ho jako OSVČ neplatili), přesto je možné brát ho jako odpracované roky.

Konkrétně se za náhradní dobu pojištění považuje péče o dítě do čtyř let věku, péče o nemocné a nemohoucí příbuzné či pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity. Současně platí, že se tyto náhradní doby pojištění započítají, jen pokud trvaly alespoň rok. Výjimkou je evidence na úřadu práce po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti nebo doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole před rokem 2010. Tyto náhradní doby se započítávají jen zčásti.

K sociálnímu pojištění se pak váže ještě jedno pravidlo, a sice pravidlo přivýdělku.
Kdo pobírá předčasný důchod, může si přivydělat, ovšem jen když jeho zaměstnání nezakládá účast na sociálním pojištění. V praxi tedy můžete pracovat pouze na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Výdělek z dohod ale nesmí přesáhnout určité hranice – deset tisíc korun měsíčně při práci na DPP a dva a půl tisíce korun, pokud pracujete na DPČ.
Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti.
Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, pokud váš roční čistý zisk nepřekročí rozhodnou částku, která pro rok 2017 dělá 67 756 korun.

Tip!
Nepočkáte si na penzi v předdůchodu?
Předčasný důchod není předdůchod, jde o naprosto odlišné věci. Předdůchod se nevyplácí ze státního rozpočtu, na předdůchod si musí člověk naspořit sám v doplňkovém penzijním spoření nebo v penzijním připojištění, ze kterého do doplňkového spoření „přestoupí“. Je to možnost, jak se dostat k penězům dřív než by jinak bylo možné. Je k tomu ale potřeba mít ve fondech slušný základní balík. Výhodou předdůchodu je to, že stát za člověka platí zdravotní pojištění a roky s předdůchodem se počítají jako roky, kdy člověk platí důchodové pojištění. Podrobněji o předdůchodech v článku:

Není brzo na odpočinek?
Předčasný důchod znamená trvale nižší penzi. Možná by se ještě něco dalo dělat. Ale kde? Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Krácení penze je trvalé
Pokud se na odchod do předčasného důchodu chystáte, musíte počítat s nižší penzí. Snížení důchodu je navíc trvalé – po dosažení řádného penzijního věku se přepočítávat nebude. Obecně platí, že čím dřív do penze půjdete, tím míň dostanete.

Starobní důchod má dvě složky – základní a procentní výměru. Základní výměra, která pro rok 2017 dělá 2550 korun a je pro všechny penzisty stejná, se nekrátí. Procentní výměra je individuální a při jejím výpočtu se vychází z počtu odpracovaných let (získané doby pojištění) a průměrných hrubých výdělků za rozhodné období. Kdo chce jít do důchodu letos, tomu se započítají výdělky mezi lety 1986 a 2016. A právě procentní výměra se při předčasné penzi snižuje za každých (i započatých) devadesát dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod.
Konkrétně o:
0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Pozor, krátí se výpočtový základ důchodu nikoli až vypočtený důchod sám. Výsledné snížení tedy může být větší, než možná čekáte.

Porce matematiky
Pan Dědeček požádal o přiznání předčasného starobního důchodu o 750 dnů dříve, než dosáhne důchodového věku. Za prvních 360 dnů se mu tedy důchod snížil o 4 × 0,9 % výpočtového základu (čtyři devadesátidenní úseky), což dělá celkem 3,6 % výpočtového základu.

Za období od 361. dne do 720. dne jde opět o čtyři devadesátidenní úseky vynásobené 1,2 % výpočtového základu, snížení tedy bude dělat 4,8 % výpočtového základu. Za zbývajících 30 dnů se procentní výměra sníží o 1 (počítá se i započatých devadesát dní) × 1,5 % výpočtového základu, celkem tedy 1,5 % výpočtového základu.

Celkové snížení procentní výměry pana Dědečka tak bude činit 9,9 % výpočtového základu.

Obecně se krácení penze nejvíc dotkne vysokých důchodů. Pokud by vaše řádná penze dělala deset tisíc korun, ale vy byste chtěli pobírat důchod o tři roky dřív, přijdete měsíčně o necelé dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, klesne desetitisícový důchod přibližně o pět set korun.

Z dvanáctitisícové penze pak ukrojí o tři roky dřívější odchod do důchodu skoro tři tisíce, když půjdete do předčasného důchodu pouze o rok dřív, počítejte s krácením zhruba o osm set korun.

Žádost o předčasný důchod je potřeba podat na okresní správě sociálního zabezpečení, nejdřív čtyři měsíce před datem, kdy chcete do penze nastoupit. Pokud vám sociálka předčasný důchod přiklepne, nemusíte už později žádat o řádný starobní důchod. Předčasný důchod můžete také kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Zdroj: //penize.cz
Foto: //retirementnext.com

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více