Příručka budoucího důchodce. Jak správně žádat o penzi?

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Co se doporučuje udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady se k ní předkládají a na co by se měl novopečený důchodce zaměřit. Na tyto opakující se dotazy každý den odpovídají odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení.

Než o důchod požádáte

1. Je vhodné ověřit si, jaký je váš důchodový věk, kdy ho dosáhnete a jakou dobu pojištění musíte splnit - to zjistíte na webu ČSSZ, pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ, či dotazem na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

2. Doporučujeme vyžádat si od ČSSZ informativní osobní list důchodového pojištění/přehled evidovaných dob pojištění – to lze formou žádosti nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

3. Rychlejšímu vyřízení žádosti pomůže, když si připravíte/obstaráte doklady o dobách, které ČSSZ nemá v evidenci (zjistíte právě z přehledu dob pojištění): 

  • doklady o studiu, vojně a péči o děti se předkládají až k žádosti o důchod; 
  • chybí-li vám v evidenci ČSSZ období, kdy jste byli zaměstnáni, obraťte se na konkrétního zaměstnavatele, aby vyhotovil evidenční list důchodového pojištění; pokud zaměstnavatel nekomunikuje nebo již neexistuje, požádejte o pomoc odborníky OSSZ.

4. Je dobré si předem zvážit, od jakého data budete požadovat důchod přiznat. Nemusí to být totiž nutně datum dosažení důchodového věku. Termín, od kterého chcete důchod přiznat, si volíte sami. Budete-li pokračovat ve výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku bez pobírání důchodu, navýšíte si tímto „přesluhováním“ procentní výši důchodu.

5. Zvažte, jakým způsobem budete chtít důchod vyplácet - na účet vedený na Vaše jméno, příp. na účet manžela/manželky k němuž máte dispoziční oprávnění (budete potřebovat potvrzení banky) nebo v hotovosti na poště (zpoplatněno částkou 21 Kč za každou výplatu důchodu).

Jak, kdy a kde se žádost o důchod podává

1. Žádost o důchod sepíšete na OSSZ podle místa trvalého bydliště (ve výjimečném případě je to možné i na jiné OSSZ).

2. Žádost o důchod podáváte osobně, případně k tomuto úkonu můžete zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Žádost s žadatelem sepíše pracovník oddělení důchodového pojištění.

3. Žádost o důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

4. Podat žádost o důchod je možné kterýkoliv úřední den, není nutné se předem objednávat. Ten, kdo si však chce sjednat konkrétní termín, má možnost využít službu online objednávání na webu ČSSZ.

5. Počítejte s tím, že sepsání žádosti zabere nějaký čas. Jde o časově náročný úkon, při němž je třeba uvést a ověřit mnoho údajů, např. také to, zda jste pracovali v zahraničí, jestli máte exekuci nebo jste v insolvenci, nebo jestli pobíráte důchod od jiné instituce apod.

Doklady předkládané k žádosti o důchod

1. Při podání žádosti o důchod je nezbytné mít s sebou doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu.

2. Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o  zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice . Oba tyto tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ a na webu ČSSZ .

3. Dále k žádosti o důchod budete potřebovat zejména: 

  • doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (ideálně potvrzení školy o délce studia nebo vysvědčení z jednotlivých ročníků či index); 
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby; 
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče); 
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci. 

4. Naopak není nutné předkládat doklady, které již ČSSZ ve své evidenci má od vašich zaměstnavatelů, nebo ty, které jste již v minulosti předložili.

5. To, že některý z dokladů (kromě průkazu totožnosti) nemáte k dispozici, neznamená, že nemůžete podat žádost o důchod. Doklady (např. o zaměstnání, studiu apod.), které předložíte dodatečně, budou také následně posouzeny a zohledněny.

Jste novopečeným starobním důchodcem

1. O přiznání důchodu obdržíte od ČSSZ písemné rozhodnutí. Žádný „průkaz důchodce“ ČSSZ nevydává. V případě potřeby můžete kdykoliv požádat OSSZ o vydání potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši.

2. To, že vám byl přiznán důchod, je třeba oznámit vaší zdravotní pojišťovně. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

3. Jako důchodce máte povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu a změnu kódu banky.

4. V případě, že při pobírání starobního důchodu vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění (platíte odvody na sociální zabezpečení), můžete po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o zvýšení důchodu. Žádost se podává prostřednictvím OSSZ, případně je možné ji zaslat přímo na ústředí ČSSZ.

5. Zdanění podléhá pravidelně vyplácený důchod, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy; daní se přitom pouze částka dosažená nad tímto limitem, nikoliv celý důchod. V roce 2017 bude daňové přiznání podávat ten důchodce, který ve zdaňovacím období 2016 pobíral v úhrnu důchod vyšší než 356 400 Kč, tj. měsíčně důchod vyšší než 29 700 Kč. Ve zdaňovacím období 2017 (tj. daňové přiznání podávané v roce 2018) bude dani podléhat částka důchodu vyplacená nad 396 000 Kč, tj. měsíčně důchod vyšší než 33 000 Kč. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají. Bližší informace týkající se daní a povinnosti podat daňové přiznání poskytne finanční úřad.

Příručka budoucího důchodce

Další důležité informace pro ty, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, shrnuje Příručka budoucího důchodce. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty. V její příloze jsou uvedeny konkrétní číselné údaje a příklady výpočtů důchodu pro rok 2017. Příručka je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ, v tištěné podobě bude brzy zdarma k dispozici na OSSZ.

Zdroj: MoneyMAG.cz

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více