Příznaky, projevy, symptomy – Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů s tvorbou charakteristických histopatologických změn. Je nejčastější příčinou demence ve středním a vyšším věku.

Poruchy dalších kognitivních funkcí kromě paměti jsou značně interindividuálně rozdílné co do výskytu i rychlosti progrese. Postižení řečových funkcí (porucha plynulosti řeči, pojmenování, porozumění) a poruchy zrakoprostorové orientace mohou být u některých nemocných dokonce počátečními příznaky onemocnění. Nemocný ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi. U některých nemocných se nakonec rozvíjí klasické triasafázie (porucha řeči), apraxie (neobratnost, nešikovnost, neschopnost cílených úkonů),agnózie (porucha porozumění).
Od počátku onemocnění dochází ke změnám osobnosti, objevují se emoční poruchy a změny chování (deprese, agitovanost, úzkost, agresivita). Psychotické projevy (halucinace a bludy, paranoidní pocity) mohou komplikovat pozdější průběh.
U některých nemocných se mohou objevit i příznaky mimo psychickou sféru, např. extrapyramidová rigidita, poruchy chůze, myoklonus nebo epileptické záchvaty zvláště v pozdních stádiích onemocnění. Jsou-li vyloučeny jiné choroby, je nutno tyto projevy přičíst variabilitě mozkového postižení u tohoto onemocnění.

Příznaky, projevy, symptomy

Již v počátečních stádiích nemoci je pozitivní test na Alzheimerovu nemoc - test kreslení hodin - popíšeme v dalším článku.

Počáteční stádium (první 1-4 roky od začátku nemoci)
Stadium se projevuje především kognitivními poruchami a snížením funkční výkonnosti v myšlení. Pacient i jeho okolí změny kriticky dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je.

- porucha schopnosti učení novým informacím
- relativně dobré vybavování dávno získaných informací (z mládí, ...)
- potíže s pozorováním, vštěpováním a vybavováním recentních událostí a běžných informací
- hledá nedávno odložené předměty
- zapomíná vykonávat běžné rutinní úkony
- selektivní obtíž s vybavováním jmen osob cizích lidí, později i rodiny
- potíže s užíváním méně často používaných slov
- pokles paměti a další poruchy jsou na překážku denním činnostem, ale potíže neomezují soběstačnost pacienta
- neschopnost zvládnout obsluhu jednoduchých elektrických přístrojů (mlýnek na kávu)
- pacient si nemusí uvědomovat poruchy a výpadky paměti

Střední stádium (2-10 let od začátku nemoci)
- závažné poruchy paměti, pacient si vybavuje jen hluboce vštípené, dobře známé informace
- ukládá věci na netypická místa (např. peněženku do lednice)
- nové informace lze vštípit jen výjimečně a na velmi krátkou dobu
- stále se ptá na stejné věci dokola, nepamatuje si co už říkal a tak fakta stále opakuje
- nevybavuje si ani svou domácí adresu, informace o místě, kde se nachází, co nedávno dělal
- je dezorientovaný, ztrácí se ve známém prostředí
- nevybavuje si už ani jména dobře známých osob a rodiny
- nevybavuje si názvy předmětů a popisuje je opisem („to, jak se z toho pije“, „to, jak se tím píše“)
- soběstačnost je vážně narušena
- řeč je obsahově chudá, věty ztrácejí svůj smysl
- ztrácí schopnost abstraktního myšlení, ztrácí úsudek, není schopen řešit ani banální úkoly
- u části nemocných se rozvíjejí poruchy chování ve smyslu bloudění, neklidu, někdy dokonce agresivity (díky nepochopení situace, strachem "z neznáma")

 Pozdní, těžké stádium (7-14 let od začátku nemoci)
- téměř úplná ztráta paměti
- neschopnost vštípení nové informace
- vybavují se pouze nesourodé útržky dříve získaných informací
- nepoznává blízké osoby
- nesoběstačný
- plně dezorientovaný (neví kde je koupelna, kde WC)
- většinou inkontinentní

Průběh a prognóza onemocnění
Obecně lze říci, že onemocnění má plíživé, nenápadné začátky a průběh je chronicky progredientní, bez výraznějšího kolísání. Od zjištění prvních klinických příznaků trvá nemoc asi 7-10  let, pak ale končí letálně (pacient umírá) V mladším věku a zejména tam, kde je choroba geneticky podmíněna, bývá průběh rychlejší a malignější. Naopak někdy se pacienti dožijí 15 a více let od začátku příznaků. Trvání choroby se zřetelně prodlužuje s léčebným užitím inhibitorů acetylchoinesterázy a při dobré celkové péči o postiženého.

Zdroj: Speciální neurologie, P. Jedlička
Foto: //brookdale.org

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více