Příznaky, projevy, symptomy - Depresivní stavy, deprese

Deprese je psychické onemocnění, které jednou za život postihne až 20%populace. Není vadou charakteru ani osobní slabostí, která by se dala změnit silou vůle. Je to nemoc, kterou však lze úspěšně léčit. Příznaky deprese narušují schopnost vykonávat i běžné činnosti a mít radost ze života. Deprese se může projevit různým způsobem a v průběhu onemocnění se příznaky a jejich závažnost i u stejného jedince mohou měnit.

Deprese patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek. Pokud tento smutek trvá víc než půl roku, stává se patologickým a říká se mu deprese. Jde o nemoc, kdy je zasažená celá osobnost nemocného. Depresivní porucha postihuje asi 3 % populace. Pravděpodobnost setkáni s depresivní epizodou během života je pro zdravého člověka asi 17%.
U deprese je postižena i vůle nemocného, opakovaně se pokouší něco udělat, ale zcela neúspěšně. Proto o sobě nemocní často říkají, že jsou líní. Postižený často trpí tělesnými obtížemi zácpou, nechutenstvím, ranní nespavostí, ztrátou zájmů, poruchami spánku, poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chuti k jídlu v obou směrech.
Máte-li pocit stagnace, neschopnosti pohnout se z místa, špatně spíte, popřípadě hubnete, pak je třeba navštívit lékaře.

Příznaky, projevy, symptomy
- smutná a skleslá nálada, většinou neovlivnitelná vnějšími podněty
- zřetelná ztráta zájmů a potěšení z aktivit, které jsou jinak příjemné, nezájem o sebe, o svou práci, rodinu a přátele, dosavadní záliby a koníčky
- snížená schopnost koncentrace, nerozhodnost, zhoršená pozornost, pocit zhoršené paměti
- nedostatek emocí, zpomalení pohybů, monotónní tichá řeč a mimika, někdy naopak neklid a nutkání ke zbytečné činnosti, podrážděnost
- snížené sebevědomí a sebedůvěra, pocit vlastní bezcennosti nebo viny, bezdůvodné výčitky proti sobě samému
- pocity beznaděje, opakované myšlenky na smrt
- pesimistický pohled do budoucna, bezdůvodné obavy, běžné starosti se zdají být neřešitelné
- zácpa, nechutenství, bolesti hlavy, pocit špatného vidění, problémy s trávením
- pocit nedostatečného nadechnutí a nedostatku vzduchu, pocit tlaku až knedlíku v krku a tlaku na hrudníku
- pocity trnutí svalů v prstech, okolo úst – takzvaná tetanie
- bolesti páteře, problémy se srdečním tepem, vyšší krevní tlak
- velká únava i po nepatrné námaze
- ztráta váhy nebo naopak přírůstek hmotnosti či neobvykle zvýšená chuť k jídlu
- nespavost nebo zvýšená potřeba spánku
- brzká ranní probouzení dvě a více hodin před obvyklou dobou probuzení
- zřetelná ztráta sexuální touhy
- zvýraznění všech výše uvedených obtíží bývá ráno

Jak se léčí

Při hodnocení deprese se zvažuje její závažnost, přítomnost tělesných příznaků somatického syndromu a psychotických příznaků. Deprese může mít rekurentní charakter, může se střídat s mánií nebo může mít sezónní charakter.

Léčba antidepresivy
Často se deprese neobejde bez specializovaných léků – antidepresiv. Těch je několik desítek a dobře Vám je nasadí dobrý psychiatr. V základu tyto léky složitým způsobem působí v mozkových centrech a „dobijí baterku“. Trvá zpravidla minimálně 10 – 14 dní než začnou působit a užívají se minimálně půl roku. Půl roku proto, že delší dobu trvá, než se deprese spraví – plný efekt cca po 6 týdnech, a potom je nutné období, kdy je deprese spravená, pacient se cítí s léky „normálně“ a potřebuje nějaký čas najet na „samodobíjení“., tj. vést pohodový život, dělat věci které ho baví, odpočinout si a tyto aktivity postupně samy navýší množství neurotransmiterů zejména serotoninu, takže léky lze pomalu postupně vysadit a deprese se už nedostaví. Pokud má pacient na depresi už vyvinutou dispozici, nestačí samotné aktivity proti depresi a ani dobrá psychohygiena k tomu, aby depresi udrželi v klidu, užívá potom malé dávky antidepresiv po delší dobu.

Psychoterapie a psychohygiena
V psychoterapeutickém programu pro pacienty s depresí je důležité ukázat pacientům jakým způsobem žít, aby se deprese nevracely – kdo dobře dodržuje psychohygienu, většinou deprese nemá. Naučit je všechny možné pomůcky na to, jak si poradit s jednotlivými příznaky deprese a jak se z deprese případně i svépomocí dostat – to je kognitivně-behaviorální psychoterapie pomocí hlubší psychoterapie rozebrat s pacientem aktuální psychický problém ve kterém uvízl, rozebrat s ním mezilidské vztahy, které nefungují tak, jak by měly, rozebrat jeho povahu tak, aby vedlo jeho životní fungování ke šťastnějším důsledkům v životě – na toto používáme hlubinnější psychoterapie – Gestalt psychoterapie, psychoanalyticky orientovaná skupinová psychoterapie. Naučit pacienta správně a pravidelně relaxovat – aby díky této dovednosti mohl kdykoliv, kdy to bude potřebovat, sladit svůj nervový systém do vyrovnanějšího stavu.

Zdroj: //priznaky-projevy.cz, MUDr. Zbyněk Mlčoch, //dobrapsychiatrie.cz, MUDr. Monika Weimerová
Foto: //everydayhealth.com

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více