Senior jako oběť násilí

Lidé důchodového věku jsou stále častěji terčem násilí i podvodů. Důvod je jednoduchý – jsou téměř bezbranní, tudíž jsou snadným cílem. Co vede mladé lidi k trestné činnosti vůči lidem, kterých by si měli naopak vážit a jak se mohou bránit sami senioři?

Průměrná délka života je v Česku 78 let a stále roste. Zatímco v roce 1980 se lidé dožívali zhruba 70 let, o deset let později 71,5 a na přelomu tisíciletí dosahovala průměrná délka života už 74,95 let. Podle expertů stojí za dlouhověkostí lepší zdravotní péče a dostupnější léky, ale také zájem lidí o zdravý životní styl. Statistiky nás však upozorňují na další důležitá čísla - podíl osob starších 60 let tvoří v České republice přibližně 24 procent celé populace a právě lidé staršího věku se stále častěji stávají oběťmi trestných činů. Jak vysvětluje mluvčí ostravské policie, pohledem policie je senior osoba starší 65 let. „V roce 2014 bylo v rámci Ostravy na seniorech spácháno 294 trestných činů, v loňském roce se pak obětí trestného činu stalo 332 seniorů. Nejčastěji se senioři stávají obětmi majetkové trestné činnosti, a to zejména krádeží.“

Nebezpečí za monitorem
Senioři jsou ohroženi jak v reálném světě, tak také v kyberprostoru, kam proniká stále více lidí vyššího věku, a to ať už za informacemi nebo za zábavou. Neznalostí nových technologií a důvěrou se však mohou velmi snadno stát obětmi podvodů. Velmi obezřetní by měli být na sociálních sítích, zejména přijde-li žádost o přátelství od někoho, koho už v přátelích mají, ale jeho jméno má drobnou změnu, například Alena Nováková bude Alena Novákková. Záhy totiž od nového přítele může přijít žádost o finanční půjčku nebo o zaslání hesla či čísla. Vždy se jedná o podvod. Podobně je to také v případě úhrad nedoplatků od vaší banky či poskytovatele nejrůznějších služeb. Pokud máte pochybnosti, zavolejte na infolinku nebo navštivte pobočku firmy, která po vás platbu žádá.

Policie vytvořila pro seniory projekt Poldík Webík 2.0 aneb lapeni síti. „Senioři na přednáškách získají základní informace, jak se bezpečně chovat na internetu a sociálních sítích, jak se nestát obětí např. podvodných jednání“, říká policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Násilí na seniorech
Fyzické
Bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, odpírání jídla, omezování v pohybu apod.
Psychické
Nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, izolace od okolního světa a blízkých lidí apod.
Finanční a majetkoví zneužívání
Přisvojování si důchodu seniora, nedobrovolné převody majetku, nátlak na změnu závěti, omezování vlastnických práv apod.
Sexuální zneužívání
Je v mnohých případech ze strany cizích osob ale i členů vlastní rodiny.
Zanedbávání
Opomíjení potřeb seniora, neposkytování přiměřené pomoci, nedostatečná strava apod.

Bezradnost jako hlavní příčina
Fyzické násilí na seniorech je velmi obtížně rozpoznatelné. Možné modřiny, podlitiny, zlomeniny totiž mohou být způsobeny  pádem seniora na zem či úrazem a k úbytku na váze může dojít z důvodu nemoci  apod. Takové jevy nemusí být vždy důkazem týrání a násilí. Oběti mají navíc tendenci svůj problém tajit, převládá u nich strach z potrestání, stud či  bezradnost. Právě bezradnost je podle psychologa Jana Svobody hlavní důvod, proč jsou senioři častými obětmi trestných činů. „Starší lidé většinou vůbec nemají šanci reagovat. Výsledkem pak může být jejich okradení, napadnutí a bohužel i smrt.“ Zatímco dříve byli starší lidé bráni mladší generací s úctou a respektem, dnes je tomu jinak. „Mladí lidé si chtějí za každou cenu vybudovat pocit blahobytu a použít k tomu násilí jim nepřijde zvrácené.  Problémem je jejich výchova. Rodiče ve snaze ulehčit svým dětem život je nestaví před žádná rizika a zároveň jim nestanovují limity. Mít hranice chování je přitom jedna ze základních potřeb člověka. Výsledkem je osobnost, která hledá rizika uměle a není jí hanba využít k tomu lidi ve věku svých prarodičů“, vysvětluje Svoboda.

Jak na lumpy vyzrát?
Patříte-li k okruhu osob, které mohou být ohroženy, buďte opatrnější. Opatrnost je také prevence.

  • Vyhýbejte se nepřehledným a opuštěným ulicím, zákoutím, parkům apod.
  • Zamykejte svůj byt, a to i když ho opouštíte jen na malou chvíli.
  • Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti.
  • Nechte si na vstupní dveře namontovat panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek.
  • Do bytu pouštějte jen osoby, kterým důvěřujete.
  • Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi doma.
  • Nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého zbohatnutí.
  • Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro vaše sousedy. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii. 

„Městská policie Ostrava realizuje už 6 let projekt Senior linka, v rámci kterého je seniorům v bytě nainstalováno zařízení skládající se z několika prvků“ popisuje mluvčí strážníků Michal Maršo a dodává, jak zařízení funguje. „Osobní tísňové tlačítko slouží pro přivolání pomoci v případě náhlých zdravotních problémů nebo omezení pohybu, kdy senior není schopen si přivolat pomoc jiným způsobem. Pokud senior aktivuje tlačítko, odešle GSM modul textovou zprávu na pracoviště Městské policie Ostrava, která vyšle pomoc.“

Kam se obrátit s žádostí o pomoc?
Policie ČR - 158
Městská policie - 156
Záchranná služba - 155
IZS - 112
Senior telefon - 800 157 157 (nonstop linka)

 

FOTO: www.mybailhotline.com

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více