Také senioři se mohou zapojit do komunální politiky

Senioři v dnešní době často bývají vytlačováni na okraj společnosti. Spousta z nich však oprávněně touží po naplnění pocitu smysluplnosti života ve stáří a možnosti předat cenné životní a pracovní zkušenosti mladším generacím. Jednou z oblastí, kde by se senioři mohli více prosadit, je oblast komunitního života, komunální politiky nebo dobrovolnické pomoci.

Právě na tuto problematiku se zaměřil projekt nazvaný Dialogem k aktivnímu občanství seniorů, jehož aktivity jsou realizovány od srpna 2014 a skončí k 30. dubnu letošního roku. Hlavním cílem projektu je nastavit dialog mezi občanem-seniorem a zaměstnancem místní samosprávy za účelem rozvoje aktivního života v seniorském věku. Dalším smyslem je pomoc aktivním seniorům zapojit se do činnosti obce nebo dané samosprávy. V neposlední řadě jde o to, aby pracovníci samosprávy lépe reagovali na potřeby seniorů a uměli je naplňovat a rozvíjet.

Na posílení občanské angažovanosti seniorů se zaměřila konference věnována závěrečné fázi projektu. Náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová na ni zdůraznila, že témata jako aktivní stárnutí nebo předávání zkušeností mezi starší a mladou generaci, je třeba dostat do povědomí lidí a celospolečenské diskuse. „Další možností zapojení starších lidí do společnosti může být i dobrovolnictví,“ dodala. „Je důležité ukázat všem skupinám seniorů, že o něco máme zájem, a adekvátně je podle jejich možností a přání znovu zapojit do společenského dění,“ řekla dále náměstkyně.

Podle nejnovějších demografických prognóz bude během dalších nejméně padesáti let česká populace rychle stárnout. V důchodovém věku bude postupně až třetina občanů České republiky. Jiné potřeby a schopnosti má senior se zdravotními problémy. Jiné zase senior, který přišel o životního partnera a má nízký důchod. I mezi seniory ale existuje řada zcela soběstačných lidí, kteří žijí aktivním a zdravým stylem života. Podpora zdravého a aktivního stárnutí je zachycena v tzv. Národním akčním plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se ale chce soustředit zejména na podporu těch, kdo pomoc potřebují nejvíce. Z tohoto pohledu je významný zejména připravovaný institut tzv. „Volna na péči“, který by měl pečujícím osobám umožnit zůstat doma s nemocným členem rodiny několik měsíců a starat se o něj bez obavy o ztrátu příjmu nebo zaměstnání.

AUTOR: MK, WEB: www.mujduchod.cz

 

 

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více