Zdravotně postižení budou mít vyšší příspěvek na péči

Od srpna letošního roku dostanou lidé se zdravotním postižením o deset procent vyšší příspěvek na péči. Na více peněz se mohou těšit osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých. V převážné většině se jedná o zdravotně handicapované občany nebo nemohoucí seniory. Stalo se tak díky novele zákona o sociálních službách, který v tomto týdnu schválila Poslanecká sněmovna. 

Příspěvek na péči se zvýší ve všech stupních zdravotního postižení. Senioři a postižení si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení nebo pomoc přímo doma. O jeho navýšení nebudou muset žádat, dojde k němu automaticky.

„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od doby, kdy byl zaveden. Desetiprocentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zákon pomůže více než třem stům tisícům občanů, kteří trpí zdravotními problémy a jsou odkázáni na pomoc druhých.

Příspěvek byl bezmála deset let zmrazen a zejména těžce zdravotně postižení se často dostávali do složité finanční situace. Teprve nyní se jej podařilo plošně valorizovat. Původním záměrem přitom bylo zvýšení příspěvku o pět procent v polovině roku a následně o dalších pět procent od ledna 2017. Proti se však postavila Národní rada osob se zdravotním postižením, která chtěla přidat deset procent už od začátku letošního roku. Ve svých argumentech se opírala o fakt, že dávka nebyla několik let valorizována a na rozdíl od ostatních byli občané odkázáni na pomoc druhých opomíjeni. Nakonec došlo ke kompromisu.

Příspěvek na péči se v České republice vyplácí od roku 2007. Je určen osobám, které kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z tohoto příspěvku tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Dospělí nyní dostávají podle stupně své závislosti na pomoci buď osm set, čtyři tisíce, osm tisíc nebo dvanáct tisíc korun měsíčně. Na konci loňského roku pobíralo příspěvek přes 337 tisíc lidí.

Žádost o příspěvek podává přímo žadatel nebo jeho zástupce na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý pobyt. Po podání žádosti podstoupí proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který provádí sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Novela zákona o socíálních službách současně upravila také pokutu za provozování sociálních služeb bez registrace, která se zvýší na dva miliony korun.

AUTOR: MK, WEB: www.mujduchod.cz

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více